#Public Relations


Human Resources and eMarketing Sollutions

Public Relations w biznesie

Public relations są jednym z najważniejszych obszarów w działaniu każdej firmy. Pomimo, że nie przekładają się one bezpośrednio na aktualne wyniki ekonomiczne, to pełnią one w rolę pomocniczą. PR w firmie jest to więc dążenie do uzyskania przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz właściwe reagowanie na zdarzające się niekiedy  niekorzystne informacje i negatywne zjawiska w firmie.