#Employer branding


Human Resources and eMarketing Sollutions

Rola employer brandingu

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że silna marka pracodawcy pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją i w rezultacie również wysokich wyników finansowych. Celem employer branding jest więc zbudowanie rozpoznawalności firmy a ponadto również pozytywnego wizerunku firmy jako miejsca przyjaznego dla pracowników, np. poprzez  wprowadzenie strategii work and life balance.