Public Relations w biznesie

Public relations są jednym z najważniejszych obszarów w działaniu każdej firmy. Pomimo, że nie przekładają się one bezpośrednio na aktualne wyniki ekonomiczne, to pełnią one w  rolę pomocniczą. PR to wszystkie działania firmy, które mają w efekcie doprowadzić do zbudowania i utrzymywania pożądanych relacji firmy z jej otoczeniem. Jest to więc dążenie do uzyskania przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz właściwe reagowanie na zdarzające się niekiedy  niekorzystne informacje i negatywne zjawiska w firmie.

Celem strategii PR mogą być zarówno odbiorcy zewnętrzni, jak i wewnątrz firmy


Działania kierowane na zewnątrz dotyczą budowania relacji z otoczeniem zewnętrznym firmy: klientami, społecznościami i władzami lokalnymi oraz dostawcami. Do najpopularniejszych metod oddziaływania zalicza się: media, w tym prasę, telewizję oraz Internet, różnego rodzaju broszury, foldery, ulotki, listy okolicznościowe lub drobne przedmioty z logo firmy. Celem tych działań jest uświadomienie potencjalnym klientom istnienia danego produktu oraz zwrócenie uwagi ewentualnych kontrahentów na określone działania firmy.

Natomiast działania PR skierowane do wewnątrz firmy skupiają się przede wszystkim na zbudowaniu odpowiednio silnej i pozytywnej więzi pracownika z organizacją. Ich celem jest również przekazywanie i zaszczepianie w pracownikach systemu wartości wyznawanych przez organizację. Pomocne w tym celu mogą okazać się: prowadzenie skutecznej komunikacji na temat zdarzeń zachodzących w firmie (np.  wyników finansowych, zmian organizacyjnych itp.) lub komentowanie doniesień prasowych w celu przekazania pracownikom oficjalnego stanowiska firmy.

Public Relations jest więc to w dużej mierze komunikacja w celu przekazania wybranym odbiorcom konkretnych informacji. Informacji, które mogą mieć wpływ zarówno na decyzje zakupowe konsumentów, działania partnerów.

Public Relations