Rola employer brandingu

Definicja employer brandingu

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że silna marka pracodawcy pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją i w rezultacie również wysokich wyników finansowych.  Analogicznie  przedstawia się sytuacja w przypadku pozyskiwania kandydatów do pracy. Silna  dobrze kojarzona marka pozycjonuje pracodawcę wysoko wśród innych idealnych firm i ułatwia przyciągnięcie i zatrzymanie potencjalnych talentów. Celem employer branding jest więc zbudowanie rozpoznawalności firmy a ponadto również pozytywnego wizerunku firmy jako miejsca przyjaznego dla pracowników, np. poprzez  wprowadzenie strategii work and life balance.

Rynek pracownika a konieczność budowania pozytywnego wizerunku firmy

W dobie rekordowo niskiego bezrobocia i trudności w pozyskaniu wartościowych kandydatów do pracy kluczowa staje się atmosfera i szeroko pojęte przyjazne oraz inspirujące warunki zatrudnienia. Już nie tylko sama wysokość wynagrodzenia, ale też tak zwane benefity i programy rozwojowe  mają istotny wpływ na decyzje o związaniu swojej kariery z daną organizacją. Coraz więcej pracodawców uświadamia sobie ten fakt. Liczne firmy zaczynają inwestować w swój wizerunek i przygotowywać strategie działań employer brandingowych. 

Dlaczego warto opracować strategię brandingową?

Strategia employer brandingowa powinna zostać wypracowana we wspólnie przez kierownictwo działów PR i HR. Poczynione założenia i zarys strategii winien z jednej strony spójne współgrać z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy, a z drugiej być również zauważalny w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Warto jednak ponieść ten trud, gdyż Employer branding jest niezwykle ważnym czynnikiem pracodawcy posiadający silny wizerunek mogą zatrudniać i utrzymać tych najbardziej utalentowanych pracowników. Bardziej zmotywowani pracownicy, to nie tylko większa wydajność i lepsze wyniki, ale i mniejsza rotacja kadr, szczególie wśród najbardziej doświadczonych managerów, co w efekce przekłada sie na większy zysk dla całej organizacji.

Human Resources, Employer branding